1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2018 рік

Вправа 54

Прочитайте. Випишіть прислівники разом із дієсловами, з якими вони пов’язані за змістом. У дужках запишіть питання, на яке вони відповідають. Що означає кожен прислівник?

Створила (як?) мовчки. Пролягли (куди?) врізнобіч. Підходить (як?) крадькома. Вирушає (як?) навшпиньки. Гойдалися (коли?) недавно. Коле (коли?) тепер.