1. ДЗ
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Положий (зошит для поточного та тематичного оцінювання) 2018 рік

Контрольна робота 1. Лексикологія. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми, пароніми

Варіант 1

1. Укажіть прислів’я, у якому НЕ використано антоніми.

Б Де правда, там і щастя.

2. Укажіть рядок, у якому всі слова багатозначні.

Б черговий, потік, краса, коло

3. Яке лексичне значення має слово голос у реченні?

Наострю слух твій, щоб, як окликнувся, / Ти чув мій голос, наче грім із хмар.

Б сукупність різних щодо висоти, сили, тембру звуків, що їх видає людина

4. Укажіть рядок, у якому всі слова є синонімами до слова горизонт.

А видноколо, обрій, крайнебо, небосхил

5. Лексичну помилку допущено в рядку

А бувші учні

6. Укажіть речення, у якому МОЖНА замінити поданим у дужках варіантом виділене слово.

А Діти завітали до старої міської бібліотеки (книгозбірні).

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-8 до нього

Сама собою річка ця тече, / Маленька річечка, вузенька, як долоня. / Ця річечка Дніпра тихенька синя доня, / Маленька донечка без імені іще

7. До слів доня, донечка контекстуальним синонімом може бути слово

Б притока

8. Яким словом-синонімом можна замінити виділене слово?

Б ллється

9. Установіть відповідність між підметом та присудком, звертаючи увагу на лексичне значення слів.

1 ластівки — В щебечуть

2 горобці — Д цвірінькають

3 журавлі — А курличуть

4 солов’ї — Б тьохкають

10. Установіть відповідність між словом та його антонімом.

1 сильний — Г кволий

2 достойний — А негідний

3 бадьорий — Д зморений

4 багатий — В убогий

11. Установіть відповідність між словом та його лексичним значенням.

1 айсберг — В пливуча льодова гора, що відколюється від материкового льодовика

2 галоп — Г швидкий біг коня навскач

3 вежа — А висока вузька споруда

4 березняк — Б березовий гай

12. Відредагуйте і запишіть речення. Доберіть синонім до слова особистість. Наведіть приклад прислів’я, яке б за змістом перегукувалося з цим висловленням.

Вміння доказувати думку — ознака мислячої, всебічно розвиненої особистості доводити. — Вміння висловлювати думку — ознака мислячої, всебічно розвиненої особистості.

Прислів’я — Умій сказати, умій і змовчати. Народ скаже — як зав’яже.

Варіант 2

1. Укажіть прислів’я, у якому використано омонім.

Г Міг би його поганити — не хочу вуст поганити

2. Укажіть рядок, у якому всі слова є однозначними.

Б магніт, Харків, термометр, ангіна

3. Яке лексичне значення має слово крило у реченні?

Піднялися крила сонних вітряків, і черешню білу вітер розбудив...

В лопать вітряка

4. Укажіть рядок, у якому всі слова є синонімами до слова сміливий.

Б відважний, відчайдушний, хоробрий, мужній

5. Лексичну помилку допущено в рядку

Б блінчики з капустою

6. Укажіть речення, у якому НЕ МОЖНА замінити поданим у дужках варіантом виділене слово.

А Сергійко досить швидко опанував (запанував) іноземну мову.

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-8 до нього

(1) Милуюсь мовою, як мати немовлям,

(2) В пелюшки-речення слова я сповиваю,

(3) Зблизька вдивляюся, розглядую здаля,

(4) І серцем складену їм пісеньку співаю.

7. У якому рядку вживаються антоніми?

В у 3

8. Укажіть рядок, у якому виділене слово вживається в переносному значенні.

Б 2

9. Установіть відповідність між підметом та присудком, звертаючи увагу на лексичне значення слів.

1 зозулі — Д кують

2 сороки — Г скрекочуть

3 півні — Б кукурікають

4 гуси — В ґелґочуть

10. Установіть відповідність між словом та його синонімом.

1 зворушення — В розчулення

2 живописець — А художник

3 їжа — Д страва

4 зразок — Б приклад

11. Установіть відповідність між словом та його лексичним значенням.

1 гармидер — В безладний галас, метушня

2 двійник — Д особа, що має цілковиту зовнішню схожість з іншою

3 жупан — А старовинний верхній чоловічий одяг

4 кошик — Б виріб, виплетений із лози, який використовують у побуті

12. Відредагуйте і запишіть речення. Доберіть синонім до слова екскурсія. Наведіть приклад прислів’я, яке б за змістом перегукувалося з цим реченням.

Про цікаву захоплюючу екскурсію містами України буде нагадувати пам’ятний сувенір. — Про цікаву захоплюючу екскурсію містами України буде нагадувати сувенір.

Прислів’я — Поїдеш далеко — побачиш багато. Хто у світі не бував, той і дива не видав.

Приклад: Під час відвідин цього замку нас чекав несподіваний сюрприз. — Під час відвідин цього замку нас чекав сюрприз.

Повідомити про помилку