1. ДЗ
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Положий (зошит для поточного та тематичного оцінювання) 2018 рік

Контрольна робота 3. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. Звуки мови й звуки мовлення. Позначення звуків мовлення на письмі. Склад. Наголос

 Варіант 1

1. Укажіть рядок, у якому всі слова розташовано в алфавітному порядку.

В завдання, заграва, задача, задвірок

2. Укажіть рядок, у якому букви я, ю, є позначають два звуки.

Г б’ється, ярмарок, юрта

3. Укажіть рядок, у якому зі всіх слів при зміні першої літери утворяться нові слова.

Б ніч, сіль, волосся, диво

4. Підкреслені літери позначають один і той самий звук у всіх словах рядка

Б тужливо, стежка, журба

 5. Укажіть рядок, у якому всі слова мають три склади.

А олія, тьохкати, міжгір’я, яблуко

6. Укажіть рядок, у якому в усіх словах буквосполучення дж позначає один звук.

В джміль, заджеркотіти, бджола, обсаджувати.

7. Орфографічну помилку допущено в написанні слова

В глебока

8. Укажіть рядки, у яких є слова, що мають більшу кількість звуків, аніж букв.

Г 2,4

9. Установіть відповідність між початком прислів’я та його кінцівкою.

1 Зимою деньок, Г як комарів носок.

2 Коли не пиріг, то не пирожися, В коли не тямиш, то й не берися.

3 До доброї криниці. А стежка утоптана.

4 Життя, як терниста нива — Б не пройдеш, щоб ноги не поколоти.

10. Установіть відповідність між випадком наголошення та словами.

1 наголос на першому складі — В фольга, дрова, олень

2 наголос на другому складі — Г надворі, перегляд, вірші

3 наголос на третьому складі — Д черговий, кілометр, урочисто

4 наголос на четвертому складі — Б праукраїнський, рекламувати, перекриття

11. Установіть відповідність між словами з однаковими орфограмами в коренях.

1 шептати — Б весна

2 зимівля — Д помиритися

3 розумний — А колосся

4 кишеня — Г лимон

12. Слова, подані фонетичною транскрипцією, запишіть орфографічно. Уведіть їх у речення. Виконайте повний фонетичний розбір іменника (на вибір).

[шчедрий] — щедрий. — Осінь принесла людям щедрі подарунки.

[проум’ін':а] — проміння. — золоте сонячне проміння упало на розквітлий яблуневий сад.

[зоузул'я] — зозуля. — Глуха зозуля гніздиться на великих просторах від Уралу до Тихоокеанського узбережжя.

Зозуля — зо/зу/ля

З [з] — приголос., твердий, дзвінкий, передньоязиковий.

О [оу] — голосний, ненаголош.

З [з] — приголос., твердий, дзвінкий, передньоязиковий.

У [у] — голосний, наголош.

Л [л'] — приголос., м’який, сонорний, середньоязиковий.

Я [а] — голосний, ненаголош.

6 букв, 6 звуків.

Варіант 2

1. Укажіть рядок, у якому всі слова розташовано в алфавітному порядку.

В родич, розарій, росинка, рубін

2. Укажіть рядок, у якому букви я, ю, є позначають один звук.

Б люблю, зоря, обличчя

3. Укажіть рядок, у якому зі всіх слів при зміні першої літери утвориться нове СЛОВО.

В каша, гай, ноги, жир

4. Підкреслені літери позначають один і той самий звук у всіх словах рядка

А сніг, сяйво, український

5. Укажіть рядок, у якому всі слова мають два склади.

В фарба, щастя, воля, сонце

6. Укажіть рядок, у якому в усіх словах буквосполучення дз позначає один звук.

А дзюрчати, дзвіниця, дзявкотіти, родзинка

7. Орфографічну помилку допущено в написанні слова

В позерають

8. Укажіть рядок, у якому є слово, що має більшу кількість букв, аніж звуків.

В 3

9. Установіть відповідність між початком прислів’я та його кінцівкою.

1 Не той друг, хто медом маже, Д а той, хто правду каже.

2 Береженого Бог береже, Г  а козака шабля стереже.

3 Весела книжка — А твоя радість.

4 Маленька праця краща Б  за велике безділля.

10. Установіть відповідність між випадком наголошення та словами.

1 наголос на першому складі — Б колесо, решето, дрова, разом;

2 наголос на другому складі — Д переказ, чорнозем, перелісок, мережа;

3 наголос на третьому складі — А доспівати, докорінний, чарівний, усього;

4 наголос на четвертому складі — В бондарювати, винагороджувати, безприбутковий, підвесловий.

11. Установіть відповідність між словами з однаковими орфограмами в коренях.

1 великий — Д шепотіти

2 левада — Г президент

3 глибінь — Б свистіти

4 голова — В голубиний.

12. Слова, подані фонетичною транскрипцією, запишіть орфографічно. Уведіть їх у речення. Виконайте повний фонетичний розбір іменника (на вибір).

[джеиреило] — джерело. — Нарешті усі зібралися біля цього чистого лісового джерелі.

[знан':а] — знання. — Знання будови глибинних шарів Землі допомагає вивчати розміщення різних мінеральних корисних копалин в її надрах.

[глиебокий] — глибокий. — Внизу під греблею широкий ставок — тихий, ясний, глибокий-глибокий.

Джерело — дже/ре/ло.

Дж [дж] — приголос., твердий, зімкнено-щілинний.

Е [е] — голосний, ненаголош.

Р [р] — приголос., твердий, дзвінкий, сонорний.

Е [е] — голосний, ненаголош.

Л [л] — приголос., твердий, сонорний, середньоязиковий.

О [о] — голосний, наголош.

7 букв, 6 звуків.   

Повідомити про помилку