1. ДЗ
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. ПОЛОЖИЙ (зошит для поточного та тематичного оцінювання) 2018 рік

Контрольна робота 4. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. Вимова приголосних звуків. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Правила вживання м’якого знака. Апостроф

Варіант 1

1. М’який знак на місці пропуску НЕ потрібно писати в усіх словах рядка

В ковзкий, камінчик, серйозний

2. Прийменник в на місці пропусків слід уживати в усіх словах рядка

В запевнили ... добросусідстві, повернутися ... понеділок.

3. Укажіть рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення в групах приголосних.

А буревісник, сонце, болісний.

4. Укажіть рядок, у якому всі слова написано правильно.

Г медальйон, зап’ястний, безгрішний.

5. Укажіть рядок, у якому всі слова правильно поділено на склади для переносу.

Б ґу-дзик, ко-жух, роз-питати, як-що.

6. У якому рядку в усіх словах при словозміні відбувається чергування [о], [е] з [і]?

Б Харків, брова, підніжжя, вигребти.

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-8 до нього

(1) Молотьбу скінчили вчасно... (2) По садах гуляють золоті падолисти. (3) Срібне павутиння літає в повітрі, снує свою дивну пряжу над перелазами. (4) Настала лагідна пора бабиного літа,

(5) Останні сонячні дні такі ласкаві. (6) Вони оповиті мрійним смутком, прощальним ячанням журавлів, що відлітають у вирій. (7) Дихається лехко й привільно... (За І. Нечуєм-Левицьким)

7. Орфографічну помилку допущено в написанні слова.

Г лехко

8. Уподібнення приголосних звуків відбувається в словах речень.

А 1,7

9. Установіть відповідність між видами чергування приголосних при словозміні чи словотворенні та словами.

1 [г] — [ж] — [з’] — Д сніг, Бог, дорога

2 [х] — [ш] — [с’] — А стріха, дух, мох

3 [к] — [ч] — [ц’] — Б бік, рік, мука

4 [з] -—[ж] — В лазити, мазати, казати.

10. Установіть відповідність між словами та правилами переносу їх із рядка в рядок.

1 мрія, орел — Г склад з однієї букви не залишається і не переноситься

2 АТС, 45 км — В не можна розривати ініціали й прізвища, цифри, скорочені назви мір

3 сходження, родзинка — Б не можна розривати буквосполучення дз, дж, що позначають один звук

4 надземний, віджити — Д не можна відривати першу букву від кореня

11. Установіть відповідність між словами з однаковими орфограмами.

1 нігті — Г просьба,

2 розсипати — А безконтрольний

3 хресний — Б проїзний

4 дзвякнути — Д духмяний.

12. Запишіть, закінчуючи речення. Дотримуйтесь чергування у — в, і — й, з — із — зі.

1. Сергій змайстрував шпаківню й одразу ж повісив її на дерево.

2. У школі відбувся концерт, і відгуки про нього можна прочитати на сайті школи.

3. Батьки порадили прочитати книгу й іншим розповісти про неї.

4. Мороз із вітром та снігові замети не завадили п’ятикласникам відвідати хворого друга.

Варіант 2

1. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

Г женьшень, яблуньці, устаньте

2. Прийменник у на місці пропуску слід уживати в усіх словах рядка

Б зануритися ... воду, брати участь ... святі.

3. Укажіть рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення в групах приголосних.

А серцевий, якісний, масний

4. Укажіть рядок, у якому всі слова написано правильно.

А серце, торф’яний, бездарний

5. Укажіть рядок, у якому всі слова НЕ правильно поділено на склади для переносу.

А о-пис, май-оріти, горді-сть, І. Я.-Франко .

6. У якому рядку в усіх словах при словозміні відбувається чергування [о] — [а]?

Б ломити, допомагати, гонити, скочити

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-8 до нього

(1) Лісова стежка звивалась у високій траві. (2) Лехкий вітерець доносив із лугів запах свіжого сіна. (3) А старий клен, розкинувши віти, стояв у задумі. (4) Він згадував заквітчану пролісками красуню-весну. (5) Блакитноока чарівниця приворожила міцного красеня.

7. Орфографічну помилку допущено в написанні слова

В лехкий

8. Уподібнення приголосних звуків відбувається в словах речень

Г 2,4.

9. Установіть відповідність між видами чергування приголосних при словозміні чи словотворенні та словами.

1 [г] — [ж] — [з] — В допомога, ворог, поріг

2 [х] — [ш] — [с ] — Б кожух, горох, муха

3 [к] — [ч] — [ц'] — Д яблуко, морок, вік

4 [т] — [ч] — А котити, хотіти, платити

10. Установіть відповідність між словами та правилами переносу їх із рядка в рядок.

1 мільйон, дьоготь — А не можна розривати буквосполучення йо, ьо

2 м’яч, сон — Г односкладові слова не переносяться

3 ґудзик, саджати — Б не можна розривати буквосполучення дз, дж, що позначають один звук

4 Т. Г. Шевченко, XXI ст. — В не можна розривати ініціали й прізвища, цифри, скорочені назви мір.

11. Установіть відповідність між словами з однаковими орфограмами.

1 ложка — Д книжка

2 безстрашний — В розцвітати

3 перехресний — А пристрасний

4 морквяний — Б бруквяний

12. Запишіть, закінчуючи речення. Дотримуйтесь чергування у — в, і — її, з — із — зі.

Андрій приїхав у село й одразу взявся допомагати бабусі.

На даху сиділи синиці й снігурі.

Батько встав зі сходом сонця й, одягнувши спортивну куртку, пішов косити траву.

Хочу побувати в Парижі, відвідати Лувр — найбільший музей міста, Натр-Дам де Парі та побувати на Ейфелевій вежі.

Повідомити про помилку