1. ДЗ
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. ПОЛОЖИЙ (зошит для поточного та тематичного оцінювання) 2018 рік

Контрольна робота 5. Відомості із синтаксису й пунктуації

Варіант 1

1. Укажіть рядок, у якому НЕправильно визначено головне олово у словосполученні.

В зимувати в оселі

2. Укажіть рядок, у якому правильно розібрано словосполучення.

Б безкрає поле: головне слово — іменник, залежне — прикметник. Поле (яке?) безкрає. Головне слово виражене іменником, залежне — прикметником. Граматично залежне слово пов’язане з головним за допомогою закінчення – є.

3. Укажіть рядок, у якому залежні слова всіх словосполучень стоять у Зн. в.

А зібрав траву, зустрічати зорю, звалив на плечі

4. Укажіть рядок, у якому правильно побудовано словосполучення.

Г вишивати по шовку

5. Укажіть спонукальне речення.

А Не родись у платтячку, а родись у щастячку

6. Укажіть рядок, у якому означення виражене займенником.

В Кожному мила його сторона.

Прочитайте текст. Виконайте завдання 7-8 до нього

(1) До самісінького вечора розкошує сонце. (2) Рясний сад наструнився і вибухнув у небо буйною силою. (3) Із-за цього яблуневоквіття скрізь розливаються пахощі. (4) Так у вічних змінах і пливе життя.

7. Укажіть речення, у якому правильно визначено граматичну основу.

Г четверте

8. Укажіть речення, у якому допущено граматичну помилку.

В третє

9. Установіть відповідність між частинами мови, якими виражено слова у словосполученнях, та прикладами словосполучень.

1 прикметник та іменник — Б приємні пахощі

2 два іменники — Г дотримання слова

3 дієслово та іменник — Д уникати фальші

4 дієслово та прислівник — А зіграти внічию

10. Установіть відповідність між характеристикою речення та реченням.

1 односкладне, поширене — Г Така чудова травнева ніч!

2 односкладне, непоширене — Б Годі бити байдики!

3 двоскладне, поширене — А Рибальський човен просувався між очеретами

4 двоскладне, непоширене — Д Настала весна

11. Установіть відповідність між членом речення та підкресленим словом.

1 підмет — Д У кожному з нас живе мандрівник.

2 означення — Г Рослини бажано купувати за теплої пори року

3 додаток — В Води Тиси малюють на землі витончений візерунок

4 обставина — Б Ой у лузі при березі червона калина зажурилася.

12. Складіть речення: розповідне, окличне, поширене означенням. Підкресліть головні та другорядні члени речення. Випишіть словосполучення (на вибір), розберіть його.

Прийшла чудова осінь!

Чудова осінь — у словосполученні чудова осінь головне слово — осінь, залежне — чудова. Чудова (яка? осінь.

Головне слово виражене іменником, залежне — прикметником.

Граматично залежне слово пов’язане з головним за допомогою закінчення - а.

Варіант 2

1. Укажіть рядок, у якому Неправильно визначено головне слово у словосполученні.

В прокинутися уночі

2. Укажіть рядок, у якому правильно розібрано словосполучення.

Б теплий дощ: головне слово — іменник, залежне — прикметник. Дощ (який?) теплий. Головне слово виражене іменником, залежне — прикметником. Граматично залежне слово пов’язане з головним за допомогою закінчення - ий

3. Укажіть рядок, у якому залежне слово стоїть у Р. в.

Б читання книг, початок іспитів, алгоритм для роботи

4. Укажіть рядок, у якому правильно побудовано словосполучення.

Г розійтися по класах

5. Укажіть спонукальне речення.

Б Розжуй та ще у рот поклади.

6. Укажіть рядок, у якому присудок виражений прикметником.

Б Праця світліша за сонце.

Прочитайте текст. Виконайте завдання 7-8 до нього

(1) Запоріжжя споконвіку було серцем українським. (2) Воля на Запоріжжі ніколи не вмирала. (3) Давні звичаї ніколи не замовкали. (4) По козацьким предковічним пісням можна вивчати нашу славетну історію.

7. Укажіть речення, у якому правильно визначено граматичну основу.

В третє

8. Укажіть речення, у якому допущено граматичну помилку.

Г четверте

9. Установіть відповідність між частинами мови, якими виражено слова у словосполученні, та прикладами словосполучень.

1 прикметник та іменник — Б повільна течія

2 два іменники — А захоплення виставою

3 дієслово та іменник — В бавитися лялькою

4 дієслово та прислівник — Д голосно сміятися

10. Установіть відповідність між характеристикою речення та реченням.

1 односкладне, поширене — Г Караюсь, мучусь, але не каюсь

2 односкладне, непоширене — Б Поїхали на прогулянку

3 двоскладне, поширене — А Моя любов чолом сягала неба

4 двоскладне, непоширене — В Відлітають журавлі

11. Установіть відповідність між членом речення та його визначенням.

1 присудок — Г означає дію або стан предмета, відповідає на питання що робить предмет? який він є? що він таке?

2 додаток — В означає предмет, відповідає на питання непрямих відмінків

3 означення — А вказує на ознаку предмета, відповідає на питання який? чий? котрий?

4 обставина — Д вказує на різні ознаки дії, відповідає на питання де? куди? чому? як?

Б означає предмет або дійову особу, відповідає на питання хто? що?

12. Складіть речення: розповідне, окличне, поширене додатком. Підкресліть головні та другорядні члени речення. Випишіть словосполучення (на вибір), розберіть його.

І землю, і небо, і моревсе сховав туман!.

Все сховав — у словосполученні все сховав головне слово — сховав, залежне — все. Все (що?) сховав.

Головне слово виражене дієсловом, залежне — займенником.

Граматично залежне слово пов’язане з головним за допомогою закінчення - е.

Повідомити про помилку