1. ДЗ
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. ПОЛОЖИЙ (зошит для поточного та тематичного оцінювання) 2018 рік

Контрольна робота 7. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу

Варіант 1

1. Укажіть рядок, у якому всі слова треба писати з апострофом.

Б кам..яний, бур..яний, Лук..ян.

2. Укажіть рядок, у якому в усіх сполученнях слів треба вживати сполучник і.

Г подорожувати по містах ... селах, звичаї українців ... росіян.

3. Укажіть пару слів, у якій чергування звуків передано НЕправильно.

В допомога — допомогати.

4. Яке з поданих слів НЕ є синонімом до слова красивий у синонімічному ряду?

Г чарівний

5. Укажіть рядок, у якому всі двоскладові слова можна ділити на частини для переносу.

Б архів, алмаз, імла.

6. Укажіть рядок, у якому лексичне значення усіх слів залежить від місця наголосу.

А вигода, вершковий, користь.

Прочитайте текст. Виконайте завдання 7-8 до нього

Навіщо кажуть «спасибі»?

(1) Дрімучим лісом ішли двоє подорожніх: дідусь і хлопчик. (2) Було-жарко, хотілося пити. (3) Нарешті вони прийшли до струмка. (4) Тихо дзюрчала холодна вода. (5) Мандрівники нахилилися, напились.

(6) Дідусь сказав:

— Спасибі тобі струмочку.

(7) Хлопчик усміхнувся.

(8) — Чого ти всміхнувся, хлопче? — запитав дідусь.

(9) — Навіщо ви, дідусю, сказали струмкові спасибі? (10) Він же нежива істота: не дізнається про вашу подяку, не почує ваших слів.

(11) — Це так. (12) Якби води напився вовк, він міг би й не подякувати. (13) Ми ж не вовки, а люди. (14) Розумієш, навіщо людина говорить спасибі? (15) А знаєш, кого це слово вшановує, звеличує, підносить?

(16) Хлопчик замислився. (17) Він ніколи не думав над цією істиною. (18) Тепер саме був час подумати: дорога через ліс ще довга.

7. Розділовий знак пропущено в реченні

А шостому

8. Якому реченню відповідає така характеристика: розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, неускладнене?

А третьому

9. Установіть відповідність між словом та його лексичним значенням.

1 лікарняний — В стосується лікарні

2 лікарський — Б стосується ліків.

3 лікарський — Д стосується лікаря та його діяльності

4 лікувальний — А пов’язаний із лікуванням.

10. Установіть відповідність між різновидом речення та прикладом (розділові знаки пропущено)

1 речення з однорідними членами — Д Вийшов з хати Юрко і побачив велику крижану бурульку.  

2 речення зі звертанням — А Я прощаюся нині з тобою рідна хато моя назавжди.

3 речення зі вставним словом — Б Мабуть кожному з вас доводилося бачити політ лелеки.

4 складне речення зі сполучниковим зв’язком — В Гроза минула і пахучі квіти усі в краплинах.

11. Установіть відповідність між префіксом та словами, у яких він вживається.

1 при- — В ..тихлий, ..мерзнути, ..їзд.

2 роз- — Д ..питати, ..тулмачити, ..будити

3 пре- — Г ..спокійний, ..кумедний, ..красний

4 без- — А ..сердечний, ..відповідальний, ..контрольний.

12. Запишіть народні прислів’я, вставляючи пропущений підмет або присудок. Визначте, якими частинами мови виражено головні члени речення.

1) Гора (іменник) мишу вродила (дієслово).

2) Синиця (іменник) море підпалила (дієслово).

3) Вовк (іменник) линяє (дієслово), а вдачі не міняє (дієслово).

Складіть діалог (5-6 реплік), використовуючи слова з вивченими орфограмами та одне з прислів’їв.

Зійшлися якось люди й засперечалися, що в житті найдорожче.

— Найдорожче здоров’я, — сказав хворий.

— Хіба не молодість за все найдорожча? — здивувався старий.

— Ніхто й ніде не проживе без хліба! — вигукнув бідняк.

— А яке життя без волі?— здивувався козак.

— Найцінніше в світі — правда. Правда світліша за сонце, — виголосив мудрець.

Проходила мимо дитина, почула слова дорослих і каже:

— Найдорожча в світі мама!.

Варіант 2

1. Укажіть рядок, у якому всі слова треба писати без апострофа.

А безініціативний, мавпячий, буряк.

2. Укажіть рядок, у якому в усіх сполученнях слів треба вживати сполучник й.

А Ольга ... Андрій, на траві... квітах.

3. Укажіть пару слів, у якій чергування звуків передано НЕправильно.

А ремінь — реміня

4. Яке з поданих слів НЕ є синонімом до слова освічений у синонімічному ряду?

Б писемний

5. Укажіть рядок, у якому всі двоскладові слова НЕ можна ділити на частини для переносу.

А їжак, аванс, ефір

6. Укажіть рядок, у якому лексичне значення усіх слів НЕ залежить від місця наголосу.

Б владар, пітьма, байдуже

Прочитайте текст. Виконайте завдання 7-8 до нього

Навіщо кажуть «спасибі»?

(I) Дрімучим лісом ішли двоє подорожніх: дідусь і хлопчик. (2) Було жарко, хотілося пити.

(3) Нарешті вони прийшли до струмка. (4) Тихо дзюрчала холодна вода. (5) Мандрівники нахилилися, напились.

(6) Дідусь сказав: — Спасибі тобі струмочку.

(7) Хлопчик усміхнувся.

(8) — Чого ти всміхнувся, хлопче? — запитав дідусь.

(9) — Навіщо ви, дідусю, сказали струмкові спасибі? (10) Він же нежива істота: не дізнається про вашу подяку, не почує ваших слів,

(11) — Це так. (12) Якби води напився вовк, він міг би й не подякувати. (13) Ми ж не вовки, а люди. (14) Розумієш, навіщо людина говорить спасибі? (15) А знаєш, кого це слово вшановує, звеличує, підносить?

(16) Хлопчик замислився. (17) Він ніколи не думав над цією істиною. (18) Тепер саме був час подумати: дорога через ліс ще довга.

7. Синоніми використано в реченні?.

Г п’ятнадцятому

8. Якому реченню відповідає така характеристика: питальне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, ускладнене?

А у дев’ятому

9. Установіть відповідність між словом та його лексичним значенням.

1 стадо — Б гурт тварин, які пасуться разом.

2 череда — Д гурт свійських тварин, які пасуться разом.

3 табун — А гурт копитних тварин.

4 отара — Г великий гурт овець, кіз.

10. Установіть відповідність між різновидом речення та прикладом (розділові знаки пропущено).

1 речення з однорідними членами — В Полохливий заєць пригина вуха, витріща очі і немов порина весь у море лісових звуків.

2 речення зі звертанням — Г До тебе я, Тарасе, йду!

3 речення зі вставним словом — Д Сміх, кажуть, віку додає.

4 складне речення із безсполучниковим зв’язком — Б Зашепотіли збуджені листочки, заметушилась у траві комашня.

11. Установіть відповідність між префіксом та словами, у яких він вживається.

1 пре- — В ..мудрий, ..милий, ..дорогий

2 без- — Д ..кровний, ..квитковий, ..місячний

3 прі- — А ..рва, ..звище, ..звисько

4 роз- — Г ..ширити, ..цвітати, ..гніватись

12. Запишіть народні прислів’я, вставляючи пропущений підмет або присудок. Визначте, якими частинами мови виражено головні члени речення.

1) Хвалилася (дієслово) сова (іменник) своїми дітьми.

2) Кожна жаба (іменник) своє болото хвалить (дієслово).

3) І півень (іменник) на своєму смітті гордий (прикметник).

Складіть діалог (5-6 реплік), використовуючи слова з вивченими орфограмами та одне з прислів’їв.

— Мамо? — лунає в трубці рідний, змінений відстанню голос. — Це Андрій. У мене все гаразд.

— Як ви зіграли? — запитує мама.

— Нормально. Виграли з сухим рахунком. Ми їм закинули п’ять м’ячів.

— Мабуть, хлопці радіють.

— Звичайно, мамо. У нас такий дружний колектив.

— Синку, запам’ятай: дружба та братство – найбільше багатство.

Повідомити про помилку