1. ДЗ
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. ПОЛОЖИЙ (зошит для поточного та тематичного оцінювання) 2018 рік

Самостійна робота 1. Повторення вивченого в початкових класах. Текст. Речення. Слово

Варіант 1

1. Текст — це

В група речень, об’єднаних темою та головною думкою

2. Прочитайте текст і визначте, до якого типу мовлення він належить.

Дніпро — рівнинна річка з повільною й спокійною течією. Має звивисте річище, утворює рукави, багато перекатів, островів, проток, мілин. Ширина долини річки — до 18 км. Ширина заплави — до 12 км. Площа дельти — 350 км2. Живлення змішане: снігове, дощове й підземне.

А до опису

3. Речення Ліси мої, хто вас убереже?! за метою висловлювання та за емоційним забарвленням

В питальне, окличне

Прочитайте текст. Виконайте завдання 4-6 до нього

(1) [...] місяці — це місяці, коли більшість наших птахів стає мандрівниками (2) Вони летять у теплі краї — у вирій (3) Летять без компаса, але ніколи не зіб’ються зі свого маршруту. (4) Може, думаєте, що всі птахи обов’язково летять у теплі краї (5) Ні, не всі (6) Є й такі, що мандрують пішки.

4. На місці пропуску у першому реченні має бути слово

Г осінні

5. Знак питання має бути в реченні (розділові знаки пропущено)

В четвертому

6. Доберіть до уривка найбільш влучний, на ваш погляд, заголовок, до складу якого б увійшли іменник та прикметник. Позначте частини мови.

Осінні(прикметник) мандрівники(іменник)

7. Установіть відповідність між частиною мови та виділеним у реченні словом.

1 іменник — Г

2 прикметник — Д

3 числівник — В

4 займенник — А

Тому він сміється, що сонечко сяє. Все на світі до пори, до часу. Одне сьогодні краще двох завтра. Добрий початок — половина діла. Борода не робить чоловіка мудрим.

Варіант 2

1. Будова тексту — це

Г зачин, основна частина, кінцівка

2. Прочитайте текст і визначте, до якого типу мовлення він належить.

Тільки було це так давно, що майже все вже розтануло в далекім мареві часу, як сон, і потонуло. Одна лише Десна зосталася нетлінною у стомленій уяві. Свята чиста ріка моїх дитячих незабутніх літ і мрій. Нема тепер таких річок, як ти була колись, Десно, нема.

В роздум

3. Речення Як невимовне віршами не скажеш, чи не німою зробиться душа?! (Л. Костенко) за метою висловлювання та за емоційним забарвленням

В питальне окличне

Прочитайте текст. Виконайте завдання 4-6 до нього

(1) Летять журавлі (2) Небо, синє-синє, стелиться перед ними в імлистій далі. (3) Угорі — тепле й ласкаве сонечко, а внизу синіють тихі ріки й жовтіють пусті вже поля (4) Здається, не покинув би вік цього краю (5) Старий вожак летить [...], веде журавлів далі й далі, не зважаючи на їх жалібне курликання (6) Він тривожиться за прийдешнє.

4. На місці пропуску в п’ятому реченні має бути слово

Б попереду

5. Знак оклику має бути в реченні (розділові знаки пропущено)

В четвертому

6. Доберіть до уривка найбільш влучний, на ваш погляд, заголовок, до складу якого б увійшли дієслово та іменник. Позначте частини мови.

Відлітають (дієслово) журавлі (іменник)

7. Установіть відповідність між частиною мови та виділеним(-и) у реченні словом (-ами).

1 Іменник — Г Ніхто не знає, коли йому щастя усміхнутися має.

2 Прикметник — Б Іскра мала, але вогонь з неї великий.

3 Числівник — А 3 одного поліна вогню не розложиш.

4 Займенник — Д Гуляй, вітре, по полю, я буду з тобою.

Повідомити про помилку