1. ДЗ
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. ПОЛОЖИЙ (зошит для поточного та тематичного оцінювання) 2018 рік

Самостійна робота 10. Відомості із синтаксису й пунктуації. Другорядні члени речення

Bapiaнт 1

1. Укажіть речення, поширене додатком.

А Шумить, вирує і піниться хвилями Черемош.

2. Укажіть речення, у якому правильно підкреслено додаток.

Б Помічаєш блідий вогник серед чорної мли.

3. Укажіть речення, у якому вжито обставину місця.

Б Над лісом з’являються перші бризки сонця.

Прочитайте текст. Виконайте завдання 4-6 до нього

(1) Квітуча гілка калини то — символ нашої держави. (2) Усі знають, що без верби і калини нема України. (3) Чому ж ми постійно згадуємо про свій край? (4) Яка ж людина не любить рідну Батьківщину?

4. Укажіть розповідне речення, у якому НЕ допущено пунктуаційну помилку.

Б друге

5. Укажіть речення, у яких містяться риторичні питання.

В 3,4

6. Складіть поширене речення, у якому обставина способу дії буде виражена прийменником з іменником. Підкресліть другорядні члени речення, укажіть способи їх вираження.

Перший хлопець аж зупинився з несподіванки.

Перший — числівник.

З несподіванки — прийменник із іменником

7. Установіть відповідність між виділеним словом у реченні та його синтаксичною роллю.

Наші (1) пращури (2) щоліта ходили степом зі своїми (3) круторогими на (4) кримські озера по сіль.

А додаток — 3

Б означення — 4

В обставина — 2

Г підмет — 1.

Варіант 2

1. Укажіть речення, поширене обставиною.

Г Лунають вони гучно та далеко-далеко.

2. Укажіть речення, у якому правильно підкреслено означення.

Б Перші зорі виткнулись на ясному небі.

3. Укажіть речення, у якому вжито обставину способу дії.

А Крізь виноградне листя веранди сонце проглядає червоно.

Прочитайте текст. Виконайте завдання 4-6 до нього

(1) Квітуча гілка калини то — символ нашої держави. (2) Усі знають, що без верби і калини нема України. (3) Чому ж ми постійно згадуємо про свій край? (4) Яка ж людина не любить рідну Батьківщину?

4. Укажіть розповідне речення, у якому допущено пунктуаційну помилку.

А перше

5. Укажіть речення, у якому міститься питання (не риторичне).

В третє

6. Складіть поширене речення, у якому обставина місця буде виражена прийменником з іменником. Підкресліть другорядні члени речення, укажіть способи їх вираження.

Найдовша гіпсова печера розташована поблизу нашого села.

Найдовша — прикметник.

Гіпсова — прикметник.

Нашого — займенник.

поблизу села — прийменник із іменником.

7. Установіть відповідність між виділеним словом у реченні та його синтаксичною роллю.

(1) Кочове (2) життя по країнах (3) привчило прагнути з (4) людьми взаємин доброзичливих, лагідних.

А додаток — 4

Б означення — 1

Г підмет — 2

Д присудок — 3.

Повідомити про помилку