1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Положий (зошит для поточного та тематичного оцінювання) 2018 рік

Самостійна робота 12. Відомості із синтаксису й пунктуації. Вставні слова. Складні речення

Варіант 1

1. Позначте складне сполучникове речення.

В Ідеш через ліс, і зачарування його красою не полишає твоєї істоти.

2. Укажіть складне речення, у якому допущено пунктуаційну помилку.

Г Шептало молотив копитами теплуваті хвилі і бризки смачно лоскотали губи.

3. Укажіть речення, у якому є вставне слово.

А Напевно, кожному доводилося спостерігати за красою давніх пам’яток.

Прочитайте текст. Виконайте завдання 4-6 до нього

(1) Бувало спить розкішна Україна, обважніла вона плодами масного чорнозему й праці невсипущих рук. (2) Як то кажуть ніхто не може дізнатися про її нічні видіння. (3) Без сумніву у могутнім сні грядуть нові покоління, що розквітнуть буйним цвітом у добрі й розкоші. (4) Може майбутнє покоління вибудує омріяне уві сні (За Д. Гуменною).

4. Укажіть складне речення, у якому частини речення незалежні одна від одної.

А перше.

5. Укажіть речення (окремі розділові знаки пропущено), у якому вставне слово означає джерело повідомлення.

Б друге

6. Придумайте складне безсполучникове речення зі вставним сполученням слів. Визначте граматичні основи речень.

Грім, ви чуєте, гуркоче над річкою: буде, мабуть, сильна злива.

7. Установіть відповідність між вставним словом та його значенням.

1 отже — Д порядок викладу думок

2 на жаль — В емоційна оцінка

3 без сумніву — А впевненість

4 здається — Б невпевненість

Варіант 2

1. Позначте складне безсполучникове речення.

Б Вітерець легенький дихнув, поблизу в траві засюрчав коник.

2. Укажіть складне речення, у якому розділові знаки вжито правильно.

Б Зненацька за одну ніч упав сніг, і тепер пущі лежали під холодним небом.

3. Укажіть речення, у якому є вставне сполучення слів.

А Напевно, кожному доводилося спостерігати за красою давніх пам’яток.

Прочитайте текст. Виконайте завдання 4-6 до нього

(1) Бувало спить розкішна Україна, обважніла вона плодами масного чорнозему й праці невсипущих рук. (2) Як то кажуть ніхто не може дізнатися про її нічні видіння. (3) Без сумніву у могутнім сні грядуть нові покоління, що розквітнуть буйним цвітом у добрі й розкоші. (4) Може майбутнє покоління вибудує омріяне уві сні.

4. Укажіть складне речення, у якому одна частина речення залежить від іншої.

В третє

5. Укажіть речення (окремі розділові знаки пропущено), у якому вставне слово означає  невпевненість.

Г четверте

6. Придумайте складне сполучникове речення зі вставним словом. Визначте граматичні основи речень.

Із півдня насунули темні хмари, і дощ, мабуть, незабаром впаде на розпашілу землю.

7. У становіть відповідність між вставним словом та його значенням

1 таким чином — В порядок викладу думок

2 знаєте — Г привернення уваги

3 очевидно — А невпевненість.

4 безперечно — Б впевненість

Повідомити про помилку