1. ДЗ
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. ПОЛОЖИЙ (зошит для поточного та тематичного оцінювання) 2018 рік

Самостійна робота 3. Лексикологія. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми, пароніми

Варіант 1

1. Укажіть рядок із синонімічними парами слів.

Б верхівка — маківка, ґречний — чемний.

2. Укажіть рядок, у якому всі пари слів є омонімічними.

Б спритна ласка — материнська ласка, шкільний клуб — клуб диму

3. Слово дружній (-я, -е, -і) поєднується з усіма словами, ОКРІМ

Б праця

Прочитайте текст і виконайте завдання 4-5 до нього

(1) Я дивлюсь на вишні, і в них справді то тут, то там паленіють розпухлі щічки. (2) А мати вже показує, що на покручі гороху з’явився ще сонний перший цвіт. (3) На ранній груші шаріють грушки, оті, що віясто придивляються до землі. (4) І все це диво зробило літо за одну-однісіньку ніч та й пішло собі далі.

4. Слово шаріють у третьому реченні можна замінити синонімом

Г червоніють

5. Слово ранній у третьому реченні вживається в значенні

В який зацвітає або дозріває раніше за всі інші (рослини, плоди, овочі).

6. Знайдіть слово, що вживається у невластивому значенні. Запишіть відредаговане речення. Доберіть синоніми до виділеного слова.

Нагода з юнаком уродливим на морі трапилась колись. — Пригода з юнаком уродливим на морі трапилась колись.

Юнакпідліток, (дещо старший) молодик, парубок, завзятець, молодець.

7. Установіть відповідність між поняттям і прикладом.

1 антоніми — В свято — будень

2 синоніми — А говорити — гомоніти

3 омоніми — Г віра — Віра

4 пароніми — Б адрес — адреса

Варіант 2

1. Укажіть рядок із антонімічними парами слів.

А м’яко — твердо, радість — смуток.

2. Укажіть рядок, у якому всі пари слів НЕ є омонімічними.

А іде вулицею — сніг іде, ласкавий шепіт — шепіт моря

3. Слово військовий (-а, -є) поєднується з усіма словами, ОКРІМ

В загроза

Прочитайте текст і виконайте завдання 4-6 до нього

(1) Я дивлюсь на вишні, і в них справді то тут, то там паленіють розпухлі щічки. (2) А мати вже показує, що на покручі гороху з’явився ще сонний перший цвіт. (3) На ранній груші шаріють грушки, оті, що віясто придивляються до землі. (4) І все це диво зробило літо за одну-однісіньку ніч та й пішло собі далі.

4. Слово розпухлі в першому реченні можна замінити синонімом

А набубнявілі

5. Слово покручі в другому реченні вживається в значенні

Г те, що повилося, покрутилося

6. Знайдіть слово, що вживається у невластивому значенні. Запишіть відредаговане речення. Доберіть антонім до виділеного слова.

Дружній рід співає старовинну пісню. — Дружний рід співає старовинну пісню.

Старовинний — древній, дідівський, предківський, минулий, прадавній, стародавній, застарілий, старомодний.

7. Установіть відповідність між поняттям і прикладом.

1 антоніми — Г сваритися — миритися

2 синоніми — В швидко — жваво

3 омоніми — Б надія — Надія

4 пароніми — А мимохіть — мимохідь

Повідомити про помилку