1. ДЗ
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. ПОЛОЖИЙ (зошит для поточного та тематичного оцінювання) 2018 рік

Самостійна робота 4. Будова слова. Орфографія

Варіант 1

1. Укажіть рядок, у якому правильно визначено будову слова перед.

Г перед - префікс, осін - корінь, н- суфікс, - ій - закінчення, передосінн - основа.

2. Укажіть рядок, у якому всі слова за будовою відповідають схемі

А надмірний, безробітний, пришкільний, підземний

3. Укажіть рядок, у якому наведено спільнокореневі слова.

В стіл, настільний, столовий, престольний

Прочитайте текст і виконайте завдання 4-5 до нього

Як (на)моріжок, / (На)летів сніжок, / І (до)річки, і (до)бору / Не видно стежок.

4. Запишіть речення, розкриваючи дужки.

Як на моріжок, / Налетів сніжок, / І до річки, і до бору / Не видно стежок.

5. Виділіть у словах префікси.

Налетів.

6. Утворіть від слова звук три нових слова за допомогою

Префікса — відзвук;

Суфікса — звуковий;

Префікса і суфікса — надзвуковий.

Складіть речення з новоутвореними словами.

1. У цьому завданні необхідно зробити звуковий аналіз слова козак.

2. Відзвуки козацького маршу, що долетіли із площі до хлопців, підняли настрій.

3. Батько розповів, що в Україні знову будуватимуть надзвукові лайнери.

7. Установіть відповідність між словами та їх характеристикою.

1 придорожній, бездонний, правічний — Г слова, утворені за допомогою префікса і суфікса

2 добре, затишно, жити, працювати — А слова без закінчення

3 загорожа, примара, невеселий — Б слова, утворені за допомогою префікса.

4 хоробрість, переробка, зимовий — В слова, утворені за допомогою суфікса

Варіант 2

1. Укажіть рядок, у якому правильно визначено будову слова учителька.

Б Уч - корінь, и- суфікс, тель - суфікс, к- суфікс, а - закінчення, учительк - основа.

2. Укажіть рядок, у якому всі слова за будовою відповідають схемі.

В осінній, школяр, дощовий, людський

3. Укажіть рядок, у якому наведено форми одного слова.

Г сильний, сильного, сильні, сильна

Прочитайте текст і виконайте завдання 4-5 до нього

Шапку я (с)хвачу,

(З)гірки (по)лечу,

Чобітками, (під)ківками

Стежку (про)топчу.

4. Запишіть речення, розкриваючи дужки.

Шапку я схвачу,

З гірки полечу,

Чобітками, підківками

Стежку протопчу.

5. Виділіть у словах префікси.

Схвачу, полечу, підківками, протопчу.

6. Утворіть від слова безпека три нових слова за допомогою префікса

Суфікса — безпечний.

Префікса і суфікса — небезпечний.

Складіть речення з новоутвореними словами.

1. Заєць сховався під кущем, немов там почув себе безпечним від погоні.

2. Це спекотне літо може бути небезпечним для врожаю.

7. Установіть відповідність між словами та їх характеристикою.

1 юннат, міськком, спеццех — Д слова, утворені складанням основ;

2 присмак, невеселий, праліс — Б слова, утворені за допомогою префікса;

3 осінній, кленок, чайовий — В слова, утворені за допомогою суфікса;

4 прибічник, подорожник, правнучка — Г слова, утворені за допомогою префікса і суфікса.

Повідомити про помилку