1. ДЗ
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. ПОЛОЖИЙ (зошит для поточного та тематичного оцінювання) 2018 рік

Самостійна робота 6. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. Склад. Наголос

Варіант 1

1. Укажіть рядок, у якому в усіх словах другий склад наголошений.

Б ознака, знаменник, живопис, середина

2. Укажіть рядок, у якому всі слова з ненаголошеним голосним перевіряються наголосом.

А дешевий, веслувати, межа, глибокий

3. Укажіть рядок, у якому всі слова розташовано в алфавітному порядку.

Б борода, борошно, бочка, боягуз

4. На місці яких цифр треба писати літеру е?

В 1,4

5. На місці яких цифр пропущена літера позначатиме звук [ие]?

А 2, 3

6. Вставте пропущені букви. Доберіть перевірні слова. Поділіть наведені слова на склади.

Село — се/ла, хвилястий — хви/лі, підживити — жи/во.

7. Установіть відповідність між звуком та словами.

1 [оу] — А кожух, голубка

2 [ие] — Г шиття, сирота

3 [о] — Б ворог, корова

4 [и] — В вишня, мило.

Варіант 2

1. Укажіть рядок, у якому в усіх словах перший склад наголошений.

В оцет, донька, подруга, олень

2. Укажіть рядок, у якому всі слова з ненаголошеним голосним НЕ перевіряються наголосом.

Г метро, брезент, лимон, температура

3. Укажіть рядок, у якому всі слова розташовані в алфавітному порядку.

Б бенкет, берег, береза, беркут

4. На місці яких цифр треба писати літеру е?

В 1,4

5. На місці яких цифр пропущена літера позначатиме звук [ие]?

Г 2, 3

6. Вставте пропущені букви. Доберіть перевірні слова. Поділіть наведені слова на склади.

Весна — вес/ни, життєвий — жи/ти, височіти — ви/со/ко.

7. Установіть відповідність між звуком та словами.

1 [оу] — Б зозуля, доручення

2 [ие] — В життя, тривога

3 [о] — Г бджола, любов

4 [и] — Д тиша, нижче

Повідомити про помилку