1. ДЗ
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. ПОЛОЖИЙ (зошит для поточного та тематичного оцінювання) 2018 рік

Самостійна робота 7. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Вимова і правопис префіксів «роз-», «без-». Спрощення в групах приголосних

Варіант 1

1. Укажіть рядок, у якому спрощення позначається на письмі у всіх словах.

В швидкіс..ний, проїз..ний, улес..ливий

2. Укажіть рядок, у якому всі слова написано правильно.

В розквіт, безпомилковий, розпилити

3. Укажіть рядок, у якому в обох словах відбувається уподібнення приголосних.

А вокзал, молотьба

Прочитайте текст. Виконайте завдання 4-5 до нього

(1) Повага до старших, до батьків споконвіку вважалася рисою порядної, вихованої людини. (2) Неабияке значення мав тон розмови, уміння вислухати іншого, вчасно й доречно сказати слово. (3) Лицемірна, розв’язна в спілкуванні особа псує настрій, розчаровує людей. (4) Віками сформовані й закріплені в побуті вітання — звертання — це наша культура, наш повсякденний етикет, наш спосіб життя (Із підручника).

4. Укажіть речення, у яких є слова, де наявне уподібнення приголосних звуків.

Б 3, 4

5. Синонімом до виділеного слова є

Б безтактна

6. Вставте пропущені літери в слова. Уведіть подані слова в речення

Доблесний — Поживете тут з хліборобами та лісорубами, побачите їхню доблесну працю.

Безстрашний — Підводиться козак, суворий і безстрашний, готовий боронити рідний край.

Боротьба — У цьому турнірі нас чекала нелегка боротьба за перше місце.

7. Установіть відповідність між орфоепічними нормами та словами-прикладами.

1 приголосні [д], [т], [з], [с], [л], [н], [ц] перед наступним м’яким стають м’якими — В цвіт, честь

2 дзвінкі приголосні перед глухими та в кінці слів вимовляємо дзвінко — Г дуб, мотузка

3 глухі приголосні перед дзвінкими вимовляються дзвінко — Д баскетбол, лічба

4 оглушення [г] відбувається лише в деяких словах — Б дігтяр, кігті.

Варіант 2

1. Укажіть рядок, у якому спрощення НЕ відбувається.

В швидкісний, проїзний, улесливий

2. Укажіть рядок, у якому всі слова написано правильно.

В розклад, безправ’я, безкрилий

3. Укажіть рядок, у якому в обох словах відбувається уподібнення приголосних.

А Великдень, полегкість

Прочитайте текст. Виконайте завдання 4-5 до нього

(1) Повага до старших, до батьків споконвіку вважалася рисою порядної, вихованої людини. (2) Неабияке значення мав тон розмови, уміння вислухати іншого, вчасно й доречно сказати слово. (3) Лицемірна, розв’язна в спілкуванні особа псує настрій, розчаровує людей. (4) Віками сформовані й закріплені в побуті вітання — звертання — це наша культура, наш повсякденний етикет, наш спосіб життя (Із підручника).

4. Укажіть речення, у яких є слова, де наявне уподібнення приголосних звуків.

Б 3, 4

5. Антонімом до виділеного слова є

А розпещена

6. Вставте пропущені літера в слова. Уведіть подані слова в речення.

Футбол — Уроки закінчилися, і п’ятикласники поспішали на футбол.

Якісний — Тривалий час наша робота не приносила якісного результату.

Розхвилюватися — Андрій розхвилювався, і удар по воротах не вдався.

7. Установіть відповідність між орфоепічними нормами та словами-прикладами.

1 приголосні [д], [т], [з], [с], [л], [н], [ц] перед наступним м’яким стають м’якими — Д свято, радість

2 дзвінкі приголосні перед глухими та в кінці слів вимовляємо дзвінко — Б ложка, гриб

3 глухі приголосні перед дзвінкими вимовляються дзвінко — В отже, рюкзак

4 оглушення [г] відбувається лише в деяких словах — А вогкий, легко

Повідомити про помилку