Вправа 253

Спишіть речення, вставляючи у словах потрібні букви з дужок. Поясніть вимову й написання цих слів.

1. Об біле каміння ніжки розбиває.
2. За кінними братами біжить, підбігає. 
3. Тебе не візьмемо.
4. Назад коней повертайте.
5. Дрібними сльозами поливає.