1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 101

Прочитайте речення. Схарактеризуйте виділені в них обставини за такими критеріями: а) на що вказує (місце, час, спосіб дії); б) якою частиною
мови виражена; в) на яке питання відповідає. Зробіть висновок про особливості обставини як другорядного члена речення.

1. Через хмари вечорові ходить місяць навпрошки (обставина способу дії, виражена прислівником, відп. на питання як?)

2. Я так люблю, як дощ приходить в місто (обставина місця, імен. з прийм., куди?) умити світ, дерева напоїть.