1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 102

І. Прочитайте речення, знайдіть у них присудки. Від присудків поставте усно питання до виділених обставин. Визначте, якими частини мови виражені обставини, що вони називають.
1. Вітри безжально (присл.) рвали тендітне вбрання на берізці (І. Цюпа).
2. Сердитий вітер після (прийм.) зливи (ім.) трусив щосили вишню й сливу (А. Качан).
3. Журавель зітхає потихеньку (В. Малишко).
4. Чутки про подвиги Сагайдачного невдовзі (присл.) дійшли до Польщі (Д. Яворницький).
5. Зерно нап’ється сонця в полі (прийм. з ім.) (В. Сосюра).

ІІ. Доберіть до прислівників синоніми (де це можливо). За потреби зверніться до словника синонімів.
безжально — сильно, злісно; потихеньку — помаленьку, нешвидко; невдовзі — незабаром, швидко.