1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 108

1. Поширте кожне подане речення щонайменше однією обставиною, означенням і додатком. Утворені речення запишіть. Поясніть роль другорядних членів речення.
Непомітно настав прохолодний вечір осені. Раптово пролунав мелодійний дзвінок на перерву. Зірвався рвучкий вітер.