1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 111

Перша група.
1. І птахам, і звірятам цікаво було дивитися на людей (В. Бережний).
2. Тече вода в синє море, та не витікає (Т. Шевченко).
і о, і о; та = але
Друга група. 1. Сосни немов розступилися і обгорнули поляну (С. Коцюбинський).
2. На розпутті кобзар