1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 126

Прочитайте речення. Знайдіть у них змістові та пунктуаційні помилки. Поясніть суть допущених помилок. Зачитайте речення правильно.
1. Мама вимила весь посуд: тарілки, чашки, виделки.
2. На пероні вокзалу були чоловіки, жінки, діти.
3. У саду ростуть різні дерева: вишні, горіхи.
4. На уроках ми ознайомилися з творчістю Панаса Мирного, Івана Франка, Михайла Коцюбинського.
5. У зоопарку ми не побачили багатьох тварин: бегемотів, слонів, антилоп.