1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 130

І. Спишіть речення, виділяючи звертання розділовими знаками. Чи є звертаннями виділені слова? Визначте вид кожного речення за метою висловлювання і прочитайте вголос із правильною інтонацією.
1. Скажи ж мені, Дніпре, які вітровії все кличуть тебе крізь степи і гаї!..
2. Ти ж дивися, Тарасику, не бігай від діда.
3. Не плачте, мамо, не треба, і ви не журіться, тату.
4. Не стелись, тумане, не шуміть, тополі.
5. Розпрягайте, хлопці, коні та лягайте спочивать. 
6. Кораблі! Шикуйтесь до походу!

ІІ. Підкресліть в останньому реченні головні та другорядні члени.
6. Кораблі! Шикуйтесь до походу!