1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 139

І. Спишіть речення, виділяючи розділовими знаками вставні слова та сполучення слів, а також звертання. Обґрунтуйте вживання розділових знаків.
1. Пробач мені, серпневий мій світанок, бо завинив, здається, знов, і на побачення до тебе я не зібрався, не прийшов.
2. Мабуть, кожна дівчинка вміє плести віночок.
3. На жаль, деяких видів тварин залишилося дуже мало.
4. Того, можливо, не знайду я слова, щоб наш прекрасний оспівати світ.
5. Це, може, навіть і не вірші, а квіти, кинуті тобі.

ІІ. Поясніть значення вставних слів у реченнях. Які із цих слів можна замінити синонімічними словами?
На жаль, як на лихо; мабуть, напевне; здається, можливо.