1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 141

Один з вас має доповнити подані речення вставними словами (сполученнями слів), які вказували б на джерело повідомлення чи виражали б певне почуття. Інший – вставними словами (сполученнями слів), які вказували б на порядок викладу думок або виражали б упевненість, невпевненість. Утворені речення запишіть.
1. Весь день, як на біду, іде дощ.
2. Сергійко, на радість, купив цікаву книжку.
3. Україна, як відомо, може пишатися досягненнями наших спортсменів.
4. За допомогою книжок ми, як кажуть мудреці, поповнюємо свої знання.
5. Багато птахів, на жаль, відлетіло у вирій, з дерев осипається листя.

1. До речі, весь день іде дощ.
2. Сергійко, здається, купив цікаву книжку.
3. Україна, певна річ, може пишатися досягненнями наших спортсменів.
4. Отже, за допомогою книжок ми поповнюємо свої знання.
5. Багато птахів, звичайно, відлетіло у вирій, з дерев осипається листя.