1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 148

I. Спишіть речення, розкриваючи дужки та добираючи з довідки сполучник для зв’язку частин складного речення.
Молоденькому вітру здалося, що всі хмари він прожене. Летить ворон із чужих сторін, бо він крила має. Спершу ти мене підвези, а потім я на тобі поїду. Для того є муха на світі, щоб ледарі не спали.

II. Складіть і запишіть одне складне речення із сполучниковим зв’язком і одне – із безсполучниковим зв’язком.
Наш клас дружний, і ми майже завжди виграємо змагання на першість школи, бо дружба допомагає. Відлетіло літечко, махнула жовтим крилом осінь, зима назбирує у свої торбини холоди.