1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 149

І. Продовжте подані прислів’я. За потреби скористайтеся довідкою. Запишіть утворені прислів’я. Які речення – прості чи складні – у вас вийшли?

1. Не копай іншому ями, бо сам у неї упадеш (не вигадуй шкоди для іншого, бо сам від неї можеш постраждати).
2. Синиця шкоду робить, а журавлеві перепадає (дехто свої погані вчинки може приписати іншому, і страждає невинна людина).
3. Там правда мовчить, де сила панує (де тільки сила діє, а не діють ні закони, ні правила, нічого сподіватися на справедливість).
4. Верба водою живе, верба воду і береже (спостереження: верба ростиме лише там, де є вода).
5. Пішов би в гості, та ніхто не запрошує (чиясь поведінка не подобається громаді, люди уникають спілкуватися з поганою людиною).
6. Гора з горою не зійдеться, а чоловік із чоловіком сходяться (у найскладніших ситуаціях при великому бажанні люди можуть порозумітися).