1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 159

І. Спишіть речення, ставлячи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте вживання розділових знаків при прямій мові. У якому реченні є звертання?
1. Кожен кущик і стежка мов говорять мені: «Ти у рідному домі, у своїй стороні».
2. Мені сказала мати: «Розцвіла ромашка біля хати».
3. «От і принесли нам лебеді на крилах життя», — говорить мій дід Дем’ян.
4. Іду та людей питаю: «Де тут дорога до рідного краю?»
5. Аж тут Зоя гукає: «Дивись, журавлі. Які ж вони гарні. Бачиш, Дмитрику?»

II. Зобразіть схеми речень з прямою мовою.
1. А: «П». 2. А: «П». 3. «П», — а. 4. А: «П?» 5. А: «П?»

III. Обґрунтуйте написання сумнівних приголосних у виділених словах.
Сумнівні приголосні перевіряються іншою формою слова, щоб після сумнівної приголосної був голосний:
стежка — стежина; ромашка — ромашечка.