1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 160

І. Перебудуйте подані речення так, щоб слова автора стояли після прямої мови. Як це вплине на вживання розділових знаків? Утворені речення запишіть.
«Годуй мене до Купала Йвана, то зроблю з тебе пана», — каже бджола. «Я люблю наш тихий сад і осінній листопад», — писав Микола Сингаївський в одному з віршів. «Я зеленію, бо засіває мене праця людська», — каже поле. «Здоровенькі були, пастушки!» — усміхнувшись, гукнув подорожній. «Ти чому рогатий став?» — вовк у лося запитав.

II. Поясніть, як ви розумієте зміст першого речення. Що ви знаєте про свято Івана Купала?
Свято Купала 7 липня, отже, у приказці йдеться про те, що до цього часу треба вивозити бджіл туди, де найбільше квітів, бо до кінця місяця вже багато квітів відцвітуть, бджолам ніде буде збирати мед.

Свято Івана Купала — це давнє дохристиянське свято, яке збереглося й донині. У його основі — очищення вогнем, тому молодь стрибала через вогнище. А ще це вшанування рослинності, для цього дівчата плели вінки і надівали на голови. І насамкінець — вшановували воду тим, що пускали спеціально сплетені вінки на воду річки та вгадували свою долю.