1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 168

I. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки при діалозі.

А ЩО ТАМ ЗА ЛІСОМ?

Мені пригадується весняний день. Сяє сонце, ласкавий вітерець шепоче в листі дерев. Співають пташки...

Переді мною — зелені лани. На обрії — ліс.

— А що там за лісом? — питаю старшого брата.

— Поля, села. А там знову ліс, — каже брат.

— А за тим аж лісом — що там?

— Дніпро. Велика наша ріка Дніпро.

— А за Дніпром що?

— Знову поля, села, ліси.

Це було для мене найбільше відкриття світу... Мене зворушило, що така велика, багата Україна.