1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 179

ІІ. Знайдіть у тексті приклади слів, які складаються з одного, двох і трьох звуків.
З, у, і, й, в, і (один звук); на. із, зі, із, та, по (два звуки); ній, суп, що, як (три звуки).

ІІІ. Запишіть окремо голосні та приголосні звуки, з яких складаються виділені слова. Вимовте ці звуки. Скористайтеся картою звуків, уміщеною на форзаці.
Живуть — [и], [у], пригол. — [ж], [в], [т'].
Високий — [и], [о|, [и], пригол. — [в], [с], [к], [й].
Урожаїв — [у], [о], [а], [і], пригол. — [р], [ж], [й], [в].