1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 183

Випишіть спочатку послідовно слова з м’якими приголосними, а потім – з твердими, що напівпом’якшуються.
Місто, архітектура, робітник, схожі.
Сівалка, ансамбль, трамвай, Умань, рання, Ніна.