1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 193

Випишіть спочатку слова, у яких букви я, ю, є позначають два звуки, а потім – слова, у яких ці букви позначають один звук і м’якість попереднього приголосного.

М'ята, ясен, єдність, дбаєш, мільярд, об'єкт, кулінарія, комп'ютер. Рілля, цілющий, синє.