1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 198

І. Спишіть речення. Підкресліть однією рискою слова, у яких звуків більше, ніж букв; двома – у яких букв більше, ніж звуків.
1. Щебечуть і джерготять пташки, та шурхотять ящірки в траві.
2. Шепче задумливо листя, в’яне, жовтіє, стріпує роси сріблясті.
3. Спадала сутінь м'яко з далини.
4. Мальви зоріють веселковими візерунками.

ІІ. Схарактеризуйте письмово за зразком звуки у виділеному слові та позначення цих звуків на письмі. Скористайтеся картою звуків, уміщеною на форзаці.
Зоріють [зор´íйут´];
зо-рі-ють — 1, 2 склади — відкриті, 3 — закритий.
[з] — пригол., дзвін., тв., буква з;
[о] — гол., буква о;
[р´] — пригол., м’як., буква р;
[і] — гол., нагол., буква і;
[й] — пригол., м’як., буква й;
[у] — гол., буква у;
[т´] — пригол., глух., м’як., буква т;
7 букв, 7 звуків.