1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 215

1. Сид-жу. 2. Мо-вознавство, мовознав-ство, ста-рослов’янський, старослов’ян-ський. 3. Бу-льйон, брат-нього. 4. Да-льній, від’єм-ний. 5. Оборо-на.