1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 217

Спочатку поділіть подані слова на склади, а потім – на частини для переносу (де це можливо). Запишіть слова парами (за зразком). Чи завжди збігається кількість складів у слові з кількістю частин, які можна переносити? Чому?

О/рач; мрі/я;
зу/мі/ю — зу-мію;
о/лі/вець — олі-вець;
мі/ський — міський;
п’ят/над/ця/тий — п’ят-над-ця-тий;
А/зі/я;
виш/ня — виш-ня;
о/бе/ ріг — обе-ріг.