1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 220

Спишіть слова, вставляючи пропущену букву е або и. Як вимовляємо в них ненаголошені [е], [и]? Поряд напишіть перевірні слова з наголошеними [е], [и], позначте наголос.

Безземéльний — зéмлі, селяни́н — сéла, зупини́тися — безупи́ну, поринáти — ри́нути, веслó — вéсла, хили́тися — схи́лений, липнéвий — ли́пень, вечíрній — вéчір, вишнéвий — ви́шня, тепли́ці — тéпло, стеблó — стéбла, ширóкий — ши́роко, зимувáти — зи́мно, стели́ти — застéлений.