1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 222

Розподіліть між собою слова. Змініть свої слова або доберіть до них спільнокореневі так, щоб ненаголошений звук [е] прочергувався з [і]. Перевірте один в одного виконання завдання. Зробіть спільно висновок про те, чому в коренях усіх поданих слів пишемо букву е.
1. Сплести — сплів, променистий — промінь, пекти — пік.
2. Затекти — затік, дзвеніти — дзвін, мести — мів.