1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 235

І. Спишіть слова, розкриваючи дужки. Поряд запишіть перевірне слово (де це можливо). Написання слів, до яких не можна дібрати перевірне слово, перевірте за словником.

Людський — людина, футбольний, боротьба — боротися, берегти — збережений, скибка — скибочка, важко — важити, низько — низенько, нігтик — ніготь, бризки — бризок, кігті — кіготь, призьба, молотьба — молотити, стежка — стежечка, у діжці — діжечка, дьогтьовий — дьоготь, вокзал, баскетбол, у ложці — ложечка.

 

ІІ. Підкресліть слова, за вимови яких відбувається уподібнення приголосних. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. За потреби скористайтеся орфоепічним словничком, поданим у додатках.

Людськи́й — [л´удц´ки́й], дíжці — [д´íз´ц´і].