Вправа 235

І. Спишіть слова, розкриваючи дужки. Поряд запишіть перевірне слово (де це можливо). Написання слів, до яких не можна дібрати перевірне слово, перевірте за словником.

Людський — людина, футбольний, боротьба — боротися, берегти — збережений, скибка — скибочка, важко — важити, низько — низенько, нігтик — ніготь, бризки — бризок, кігті — кіготь, призьба, молотьба — молотити, стежка — стежечка, у діжці — діжечка, дьогтьовий — дьоготь, вокзал, баскетбол, у ложці — ложечка.

 

ІІ. Підкресліть слова, за вимови яких відбувається уподібнення приголосних. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. За потреби скористайтеся орфоепічним словничком, поданим у додатках.

Людськи́й — [л´удц´ки́й], дíжці — [д´íз´ц´і].