1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 238

І. Замініть подані словосполучення на синонімічні з прикметником (за зразком). Утворені словосполучення вимовте і запишіть. Позначте орфограму.
Тижневий розпорядок, проїзний документ, злісні слова, корисливий вчинок, обласні землі, зап’ястний ремінець, компостна яма, захисна лінія, очисний засіб, аванпостна служба.

II. З одним утвореним словосполученням (на вибір) складіть і запишіть складне речення.
Очисні засоби домогосподарки використовують дуже активно, але деякі батьки нагадують про вміст шкідливих речовин у цих засобах.