1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 239

II. Випишіть з тексту п’ять слів, у яких відбулося спрощення. Одне із цих слів (на вибір) запишіть фонетичною транскрипцією. Чи відповідає вимова цього слова його написанню?
Зловісний, жалісно, щаслива, радісно, безкорисливий.
Щаслива — [шчаслива]; жалісно — [жал'існо].

III. Знайдіть у тексті речення із звертанням.
Гей, хлопці, суньмо човен по льоду, впоперек ріки, до Гриня.