1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 242

Розподіліть слова на три групи: 1) у яких спрощення відбувається і воно відбивається на письмі; 2) у яких спрощення відбувається, але не позначається на письмі; 3) у яких спрощення не відбувається. Запишіть слова групами, вставляючи, де потрібно, пропущену букву.

1) Слова, у яких спрощення відбувається і воно відбивається на письмі: жалісливий, пісний, пристрасно;
2) Слова, у яких спрощення відбувається, але не позначається на письмі: баластний, шістнадцятий;
3) Слова, у яких спрощення не відбувається: хвастливий, кістлявий.