1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 250

Спишіть слова, вставляючи пропущені букви е або и. Поясніть орфограми, опираючись на правила написання ненаголошених [е], [и] та відомості щодо чергування звуків.
1. Витирати, витерти, застилати.
2. Спекти, полетіти, почепити.
3. Хлопець, січень, липень.