1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 252

Випишіть спочатку слова, у яких на місці пропуску слід вставити букву и, а потім – у яких слід вставити букву і. Обґрунтуйте орфограму. За потреби скористайтеся словником.
Читати, ключик, число, щипці, щит, життя, шити, хист, хитати, хижак, численний, чистота.
Вечірній, чіпляти, щілина, шкільний, щічка, легкість, шість, перешіптуватися, щільний.