1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 26

Від поданих числівників, що відповідають на питання скільки?, утворіть і запишіть числівники, що відповідають на питання котрий?
Перевірте один в одного виконання.

Шістнадцять — шістнадцятий, чотири — четвертий, п’ятнадцять — п’ятнадцятий, двадцять три — двадцять третій, сто — сотий, сорок — сороковий.