1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 272

І. Спишіть речення, вставляючи, де потрібно, знак м’якшення. Поясніть його наявність чи відсутність.
ІІ. Підкресліть слова, за вимови яких тверді приголосні змінюються на м’які (уподібнюються).
1. Снігу меншає, чорними латами криється земля.
2. Степ та воля — козацька доля.
3. Зліва, при мокрій долинці, кінчались жита і починалася лука.
4. Із ледве чутним щебетанням низенько ластівка летить.
5. О материнське слово, рідні очі, мені ви ніжність і любов вливали.