1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 276

І. Спишіть слова, вставляючи, де потрібно, знак м’якшення. Підкресліть орфограму й поясніть написання.
Сядьмо, ковальський, велетенський, чотирма, вишенька, у скриньці, на сторінці, боїться, низький, няньчити, пісня, танцювати, різьблення, камінчик, бриньчить, меншенький, малесенький, надсилається, донецький, Васьчин, учительчин, хлібопіч, тьмяний.

II. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Підкресліть м’які звуки та з’ясуйте, як позначено їхню м’якість на письмі.
Велетéнський — [веилеитéн´с´кий], пíсня — [п´íс´н´а].