1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 278

ІІ. Поділіть слова на склади і запишіть. Підкресліть орфограму «сполучення букв йо, ьо», поясніть написання.
Льо-до-вик, па-віль-йон, йо-гурт, ра-йон-ний, Ва-ле-рі-йо-вич, дзьоб, о-зна-йом-лен-ня, во-йов-ни-чий, по-льо-вий, тре-тьо-го.