1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 288

У кожній групі слів знайдіть одне, яке відрізняється від інших написанням.
1. Мавпячий, черв’як, від’ємний. — мавпячий
2. Трьох’ярусний, пів’яблука, духмяний. — духмяний
3. Рясно, дзвякнути, з’єднання. — з’єднання