1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 29

І. Поєднайте числівники з іменниками. Утворені словосполучення запишіть.
Три сторінки; п’ять зошитів; дві книжки; одні двері; сімнадцять мелодій; двадцять шість яблук; чотири години.

II. Провідміняйте письмово одне з утворених словосполучень (на вибір).
Н. в. чотири години
Р. в. чотирьох годин
Д. в. чотирьом годинам
З. в. чотири години
Ор. в. чотирма годинами
М. в. (у) чотирьох годинах