1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 310

У кожній групі слів знайдіть одне, яке відрізняється від двох інших особливостями написання.
1. Ллється, передгроззя, статей.
2. Люттю, хитрістю, кров’ю.
3. Ганна, каченя, вугілля.