1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 317

Поясніть написання поданих власних назв іншомовного походження. Утворіть від них прикметники і запишіть слова парами. Чи в усіх утворених словах зберігаються подвоєні букви? Для перевірки написання скористайтеся словником.
Голландія — голландський, Марокко — марокканський, Калькутта — калькуттський, Яффа — яффський, Ніцца — ніццький, Міссісіпі — міссісіпський, Міссурі — міссурський.