1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 318

І. Спишіть слова, вставляючи на місці крапок, де потрібно, пропущену букву. Підкресліть орфограми, поясніть написання. Прочитайте слова вголос, правильно вимовляючи подовжені звуки.
Піцерія, реклама, бравісимо, колектив, сума, тонна, ванна, мадонна, ірреальний, Растреллі, Руссо, Шіллер, апетит, алея, нетто, грип, вілла, група, Магеллан, контрреволюція, програма.

II. З одним словом (на вибір) складіть і запишіть речення.
Програма виступу артистів була дуже вдало спланована.